UWAGA PRZETARG NA REMONT POŁACI DACHÓW

PRZETARG NA MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

Modernizacja Zieleni na ulicy Reymonta

UWAGA!!! PRZETARG NA DROGI I CHODNIKI

Życzenia Wiekanocne

Życzenia Wiekanocne

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ GAZOWYCH I ELEKTRYCZNYCH

SZANOWNI MIESZKAŃCY NAMYSŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

ZACHOWAJCIE OSTROŻNOŚĆ !
Podstawowe zasady bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchem gazu i pożarem.
Ważne
■ Należy dbać o stan techniczny urządzeń gazowych i elektrycznych w tym służących do podgrzewania wody oraz kuchenek gazowych.
■ Należy zapewnić stały dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w tym szczególnie do łazienek, kuchni, w których znajdują się urządzenia opalane paliwem gazowym. Należy zapewnić taką organizację przepływy powietrza wentylacyjnego w mieszkaniu, aby przemieszczało się ono od okien poprzez pomieszczenia do przewodów wentylacyjnych i spalinowych.
■ Nie należy zatykać otworów wywiewnych wentylacyjnych i nawiewów powietrza zewnętrznego (kratek wentylacyjnych i nawiewników) oraz otworów w drzwiach łazienek i WC. Jeśli macie Państwo szczelne okna bez nawiewu , niebezpieczeństwo związane z niewłaściwą wentylacją jest szczególnie groźne.
■ Niesprawne i nieprawidłowo działające urządzenia należy pilnie wymienić. Wymiana bądź naprawa urządzeń gazowych może być dokonywana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe.
■ W razie jakichkolwiek wątpliwości należy jak najszybciej zwrócić się do spółdzielni o pomoc.
Uwaga
Tlenek węgla (czad) to „cichy zabójca”. Śmiertelnie trujący gaz powstaje w wyniku braku odpowiedniego dopływu powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające paliwo gazowe. Do spalenia 1 m3 paliwa gazowego potrzeba około 10 razy więcej powietrza. Tlenek węgla nie ma barwy, zapachu, ani smaku, jest lżejszy od powietrza, dzięki czemu z łatwością rozprzestrzenia się w mieszkaniach. Czad dostaje się do organizmu człowieka poprzez drogi oddechowe, upośledzając organy najbardziej wrażliwe na niedotlenienie. Zaczadzenie często kończy się śmiercią!
Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może spowodować bardzo groźny wybuch gazu, którego konsekwencją może być zniszczenie budynku i zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi. Ulatniający się gaz tworzy z powietrzem mieszankę silnie wybuchową już przy niewielkim 5% stężeniu w powietrzu
Ponadto zachowaj szczególną ostrożność
■ Nie ogrzewaj pomieszczeń mieszkalnych kuchenkami gazowymi.
■ Dbaj o to aby instalacja elektryczna nie była nadmiernie obciążana przez włączenie jednocześnie kilku odbiorników dużej mocy.
■ Ostrożnie korzystaj z urządzeń z otwartą komorą spalania i mających nieosłonięte spirale grzewcze. Korzystaj z nich tylko w bezpiecznej odległości od łatwopalnych przedmiotów i elementów mieszkania.
■ Zawsze stosuj się do instrukcji producenta urządzeń w zakresie bezpiecznego ich użytkowania.
■ Zapewnij stały nadzór i czystość kratek wentylacyjnych z siatką , na których często osadza się kurz powodując utrudnienie usuwania zużytego powietrza z mieszkań.
■ Zapewnij stały dopływ powietrza zewnętrznego do celów wentylacyjnych za pomocą urządzeń nawiewnych (nawiewników okiennych) i nie dopuszczaj tym samym do powstawania ciągów zwrotnych w przewodach kominowych.

PRZETARG NA WODOMIERZE RADIOWE

UWAGA!!! SEZON GRZEWCZY

Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu 21.09.2016r. ZEC Sp. z o.o. rozpocznie napełnianie zładów instalacji centralnego ogrzewania.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wystąpienie ewentualnych przecieków oraz rozkręcenie głowic termostatycznych na MAKSYMALNE przepływy w celu uniknięcia zapowietrzenia grzejników.
Uwagi prosimy zgłaszać w Spółdzielni w godz. od 7:00 do 15:00, natomiast poza godzinami pracy pod nr alarmowy 530-004-571 lub 732-648-277.

Administracja NSM

OGŁOSZENIE

Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w sprzedaży płytki chodnikowe z rozbiórki. Wymiary płytek: 35x35 (cm) w cenie 1 zł/szt; 50x50 (cm) w cenie 2 zł/szt. Obrzeża chodnikowe w cenie 1 zł/szt.

Prosimy o składanie podań w biurze Spółdzielni.

INFORMACJA

W związku z krążącymi wśród mieszkańców Spółdzielni i Namysłowa informacjami, że Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zbyła działki nr 269/14, 269/34, 267/3,267/4 przy ul Reymonta w Namysłowie, na których to inwestor wznosi budynki wielorodzinne – Osiedle Reymonta Park, Zarząd NSM informuje, że Spółdzielnia nigdy nie była właścicielem w/w działek,a informacja o zbyciu przedmiotowych działek przez gminę Namysłów na rzecz inwestora została powzięta przez Zarząd Spółdzielni w miesiącu grudniu 2015r.
Wszyscy zainteresowani powyższą sprawą powinni zasięgnąć wiarygodnych informacji w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, jak również w Starostwie Powiatowym w Namysłowie w Wydziale Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd NSM

Subskrybuje zawartość