PRZETARG NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELENI.

Przetarg na docieplenie budynków.

Podwyżka zaliczek na c.o.

PRZETARG NA MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

UWAGA PRZETARG NA REMONT POŁACI DACHÓW

PRZETARG NA MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

Modernizacja Zieleni na ulicy Reymonta

UWAGA!!! PRZETARG NA DROGI I CHODNIKI

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ GAZOWYCH I ELEKTRYCZNYCH

SZANOWNI MIESZKAŃCY NAMYSŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

ZACHOWAJCIE OSTROŻNOŚĆ !
Podstawowe zasady bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchem gazu i pożarem.
Ważne
■ Należy dbać o stan techniczny urządzeń gazowych i elektrycznych w tym służących do podgrzewania wody oraz kuchenek gazowych.
■ Należy zapewnić stały dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w tym szczególnie do łazienek, kuchni, w których znajdują się urządzenia opalane paliwem gazowym. Należy zapewnić taką organizację przepływy powietrza wentylacyjnego w mieszkaniu, aby przemieszczało się ono od okien poprzez pomieszczenia do przewodów wentylacyjnych i spalinowych.
■ Nie należy zatykać otworów wywiewnych wentylacyjnych i nawiewów powietrza zewnętrznego (kratek wentylacyjnych i nawiewników) oraz otworów w drzwiach łazienek i WC. Jeśli macie Państwo szczelne okna bez nawiewu , niebezpieczeństwo związane z niewłaściwą wentylacją jest szczególnie groźne.
■ Niesprawne i nieprawidłowo działające urządzenia należy pilnie wymienić. Wymiana bądź naprawa urządzeń gazowych może być dokonywana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe.
■ W razie jakichkolwiek wątpliwości należy jak najszybciej zwrócić się do spółdzielni o pomoc.
Uwaga
Tlenek węgla (czad) to „cichy zabójca”. Śmiertelnie trujący gaz powstaje w wyniku braku odpowiedniego dopływu powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające paliwo gazowe. Do spalenia 1 m3 paliwa gazowego potrzeba około 10 razy więcej powietrza. Tlenek węgla nie ma barwy, zapachu, ani smaku, jest lżejszy od powietrza, dzięki czemu z łatwością rozprzestrzenia się w mieszkaniach. Czad dostaje się do organizmu człowieka poprzez drogi oddechowe, upośledzając organy najbardziej wrażliwe na niedotlenienie. Zaczadzenie często kończy się śmiercią!
Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może spowodować bardzo groźny wybuch gazu, którego konsekwencją może być zniszczenie budynku i zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi. Ulatniający się gaz tworzy z powietrzem mieszankę silnie wybuchową już przy niewielkim 5% stężeniu w powietrzu
Ponadto zachowaj szczególną ostrożność
■ Nie ogrzewaj pomieszczeń mieszkalnych kuchenkami gazowymi.
■ Dbaj o to aby instalacja elektryczna nie była nadmiernie obciążana przez włączenie jednocześnie kilku odbiorników dużej mocy.
■ Ostrożnie korzystaj z urządzeń z otwartą komorą spalania i mających nieosłonięte spirale grzewcze. Korzystaj z nich tylko w bezpiecznej odległości od łatwopalnych przedmiotów i elementów mieszkania.
■ Zawsze stosuj się do instrukcji producenta urządzeń w zakresie bezpiecznego ich użytkowania.
■ Zapewnij stały nadzór i czystość kratek wentylacyjnych z siatką , na których często osadza się kurz powodując utrudnienie usuwania zużytego powietrza z mieszkań.
■ Zapewnij stały dopływ powietrza zewnętrznego do celów wentylacyjnych za pomocą urządzeń nawiewnych (nawiewników okiennych) i nie dopuszczaj tym samym do powstawania ciągów zwrotnych w przewodach kominowych.

PRZETARG NA WODOMIERZE RADIOWE

Subskrybuje zawartość